Privacy verklaring Praktijk Waterlander

ingevoerd op 29-05-2018

Privacyverklaring van praktijk Waterlander

 

Contactgegevens: Praktijk Waterlander, Jousterweg 191 Oudehaske, 0513-624914

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook wettelijk verplicht, opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat standaardgegevens zoals:

- Naam, adres, telefoonnummer en emailadres

- Geslacht en geboortedatum

- Naam van je huisarts

- aantekeningen over je gezondheidstoestand, medicatiegebruik en gegevens over de uitgevoerde behandelingen en het verloop van het behandeltraject.

- Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik na jouw toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij je huisarts of andere behandelend arts of therapeut.

 

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekend onder meer dat ik:

Zorgvuldig om ga met je medische gegevens en dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens van jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

Je gegevens uit jouw dossier kunnen ook  voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij     verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurd natuurlijk alleen met jouw             toestemming.

- Voor gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.

- Een klein deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat     ik een factuur kan opstellen, welke door mijn boekhouder in de jaarbalans verwerkt zal   worden.

- Verzenden van een eventuele nieuwsbrief

- Je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening te kunnen   uitvoeren.

- Je te kunnen informeren over wijzigingen van mijn dienstverlening en producten.

 

De gegevens in het cliëntendossier zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je er eerst over informeren en om je toestemming vragen.

Ook kan het in sommige gevallen gebeuren dat ik een foto van jou, of een deel van jouw wil maken, om te gebruiken voor studie of reclame materiaal. Dit gaat natuurlijk in overleg en met toestemming van jou.